Въздушни завеси- удобни и лесни за монтаж. Монтират се над входната врата и служат като завеса между външната и вътрешната температура. Предлагаме марката Olefini с мощности както и монофазни така и трифазни.
  • 1
  • 2